Telefonisch Bestellen?

0653186008+31 (0) 6 53 186 008

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door  VDZ Hefsystemen b.v. te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met VDZ Hefsystemen worden verwerkt. VDZ Hefsystemen zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.
Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover VDZ Hefsystemen dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites
De website van VDZ Hefsystemen bevat links naar andere websites die buiten het VDZ Hefsystemen.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. VDZ Hefsystemen is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

 

VDZ HEFSYSTEMEN B.V.

LANGE HOFSTEDESTRAAT 3
4116 EX BUREN
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)653 186 008
Fax.: +31 (0)344 577 996
Email: info@vdzsystemen.nl
KVK: 57962111